زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

محمد ارغند
محمد ارغند

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی - گروه ریاضی
مرتبه علمی :
    استادیار
^