معرفی

مشخصات فردی

محمد ارغند

نام - نام خانوادگی : محمد   ارغند

پست الکترونیکی : m_arghand@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی - گرایش محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی - گرایش کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی (حل عددی مسائل معکوس سهموی)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی - گروه ریاضی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-11-01

محمد ارغند
محمد ارغند

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی - گروه ریاضی
مرتبه علمی :
    استادیار
^